Sätt igång att spara du också.  Till en av marknadens lägsta avgifter.

t.png

Ett schysstare sätt att spara

Med Sigmastocks är det enklare än någonsin att spara i aktier. Det är en världsunik spartjänst, som är först med att kunna erbjuda ett helt automatiserat aktiesparande i en portfölj som skräddarsys efter dig och dina preferenser.

Att komma igång är enkelt och tar bara några minuter, sedan sköter sparandet sig själv: från köp till optimering av din eller dina portfölj. Allt till en av marknadens lägsta avgifter. Nyckelord: Enkelt, billigt, tryggt, aktier.  

Varför sigmastocks?
Varför aktier istället för fonder?
En stor skillnad mellan Sigmastocks och andra aktörer är att ditt sparande förvaltas direkt i aktier istället för fonder. Fonder blir lätt en dyr investering, med liten eller ingen möjlighet alls till anpassning efter dina behov och önskemål. Vi kapar fonden som mellanhand och erbjuder därför ett lägre pris, samtidigt som du får ett personligt, transparent och aktivt sparande med en strävan efter överavkastning. 

Billigt
Förvaltningsavgiften på 0,35 - 0,39 % (av förvaltat kapital per år, inkl moms) är bland den lägsta på marknaden. Inga avgifter för handel (såsom courtage och valutaväxling) eller ISK tillkommer. Från det att du startar ett sparande, tills att du når ditt sparmål och tar ut dina pengar är ett sparande hos Sigmastocks helt automatisera och digitalt. Därför kan vi pressa priserna rejält i jämförelse med t.ex fonder där fondförvaltare sköter fondens innehav manuellt. 

Personligt
Genom att kunna välja bort sektorer du inte vill ha i din portfölj får du ett skräddarsytt sparande. För bara du vet vad som är etiskt och hållbart för dig. Du ges inte alls samma valmöjligheter med t.ex. fonder. Du som är intresserad kan också välja att t ex fokusera mer på tillväxt- eller utdelningsbolag eller lägga större fokus på en viss marknad.  

Transparent
Sigmastocks är designat för att du enkelt ska kunna följa utvecklingen på ditt sparande och att dina val och inställningar efterföljs. Du kan alltid se vilka bolag som du äger (då aktierna står i ditt namn) i din portfölj. 

Avkastning
På Sigmastocks använder vi matematik och ny teknik för att ge dig en så bra förvaltning som möjligt. Detta innebär att vi varje dag skannar igenom ca 900 olika bolags årsredovisningar, kvartalsrapporter, aktiepriser med mera, för att sortera fram de bolag som enligt forskning har störst chans att ge dig överavkastning på sikt. Våra matematiska modeller är vältestade och uppmärksammade och prisade inom branschen. Det handlar inte om att hitta börsraketer, snarare om långsiktigt klok och riskspridd förvaltning. Läs mer om vår förvaltning på sigmastocks.com

Vår förvaltning har avkastat bra, men kom ihåg att historisk avkastning eller simulerad historisk avkastning (pro forma) inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i tjänsten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tryggt
Sigmastocks står under Finansinspektionens tillsyn. Både insättningsgarantin och investerarskyddet gäller.